Adviesbureau voor bedrijfsvoering

In de budgetrondes hebt u de besparing helemaal rond gekregen. Nu vallen de cijfers erg tegen. Hoe kan dat? En belangrijker nog: wat kunt u doen?


Er wordt gezegd dat 80% van alle organisaties 20% rendabeler kan werken. Zou dat ook voor uw organisatie gelden? En hoe bereikt u dat dan?


U heeft een aantal beleidsmaatregelen in petto om de bezuinigingstarget te bereiken. Welke optie is de beste? Of zult u ze allemaal maar inzetten?


U levert uitstekende zorg die nu eenmaal niet goedkoop is. De financier kort de tarieven nog verder. Hoe kunt u deze zorg rendabel blijven leveren?


Vorig jaar is een grote verzekeraar weggelopen met de beschuldiging dat u zijn klanten niet juist zou factureren. Ergens hebt u het wiebelige gevoel dat er iets in uw administratieve proces helemaal niet goed zit. Is dat terecht? Wie kan u helpen overzicht te krijgen en in te grijpen?


Mijn naam is Janine Pijls. Vanuit Inato verbeter ik organisaties. Inato biedt antwoorden en oplossingen op het gebied van bedrijfsvoering in brede zin - financieel, administratief en organisatorisch. De werkwijze is concreet, kwantitatief en toegankelijk. Inato houdt zowel rekening met de 'harde' (cijfers) als de 'zachte' kant van organisaties: mensen, gedrag en cultuur.

Ik genereer nieuwe informatie, bied verheldering en overzicht. Complexe situaties ontrafel en prioriteer ik. Administratieve processen worden doelmatiger of eenvoudiger, er komt stuurinformatie voor de mensen die daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen, en ik help deze zaken werkend te maken en duurzaam te implementeren.